سید سعید محمدی وکیل

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی

اولین مدرس کامپیوتر قشم

افتخار خدمت

وکیل ، سعیدوکیل ، سعید وکیل ، قشم ، چاپ قشم ، قشم چاپ ، بانک مشاغل قشم ، قشم آموز ، پرتال تجاری قشم ، قشم دیجیتال ، فروشگاه اینترنتی قشم ، قشم اینفو
1300
سال ورود به جزیره قشم